Інтернет-магазин SCHALI®: політика конфіденційності

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Версія від 2016.11.03

Діюча політика конфіденційності (далі - «Політика») розроблена відповідно до закону «Про персональні дані» та встановлює правила обробки компанією SCHALI® Group AG. (далі - «Компанія») персональної інформації, отриманої від користувачів (далі - «Користувачі») сайту www.schalipharma.com (далі – «Сайт»). Текст Політики доступний для Користувачів у мережі Інтернет за адресою https://www.schalipharma.com/documents/privacy-ua.pdf. Використання Сайту означає вираз Користувачем беззаперечної згоди з Політикою і зазначеними умовами обробки інформації.

 

 1. Інформація, одержувана Компанією
  1. Компанія обробляє і використовує, відповідно до цієї Політики персональні дані Користувача, а також іншу інформацію, внесену Користувачем при реєстрації на Сайті, а також в процесі використання Системи (Сайт, Сервіси (спеціально розроблені програми, доступні користувачеві в Особистому кабінеті, і призначені для забезпечення якісного користування Системою) та Послуги (консультаційні та інші послуги, які надають Фахівці Користувачам, за допомогою використання Сервісів Сайту)).
  2. Компанія використовує файли cookies, які служать унікальним ідентифікатором використовуваного Користувачем браузера, а також технології, які виконують аналогічні функції при використанні Системи. Файли cookies і аналогічні технології є технічною інформацією і не є персональними даними Користувача. При цьому файли cookies та аналогічні технології дозволяють Компанії обробляти інформацію про активність Користувача, включаючи інформацію про час, який Користувач провів в Системі. Також під технічною інформацією розуміється інформація, яка автоматично передається Компанії в процесі використання Системи за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення. Користувач може вимкнути можливість використання файлів cookies в налаштуваннях браузера і обмежити використання ідентифікаторів в налаштуваннях свого обладнання.
  3. Під персональними даними Користувача розуміється інформація, яку Користувач вносить на Сайт при заповненні будь-якої реєстраційної форми в Системі і подальшій взаємодії з Системою.
  4. Компанія обробляє персональні дані та іншу інформацію Користувача протягом всього терміну користування Системою.
  5. Система не є загальнодоступним джерелом персональних даних. При цьому, в разі вчинення Користувачем протиправних дій, його персональні дані можуть бути доступні для відповідних державних органів у випадках та порядку, передбаченому законодавством.

 2. Цілі використання інформації, що надається Користувачем
  1. Інформація, надана Користувачем, використовується виключно в цілях:
   1. Використання Системи або її окремих функцій;
   2. Забезпечення Користувача технічною підтримкою;
   3. Розгляду звернень та претензій Користувача;
   4. Направленні Користувачеві рекламних та / або інформаційних матеріалів;
   5. Покращення роботи та модернізації Системи і її окремих функцій;
   6. Виконання вимог законодавства Князівства Ліхтенштейн;
   7. В інших випадках, необхідних для належного виконання Умов.

 3. Способи обробки
  1. Обробка персональних даних Користувача означає систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних Користувача.
  2. Користувач дає свою згоду Системі на обробку персональних даних Користувача, що надаються при заповненні будь-якої реєстраційної форми на Сайті і в ході подальшого користування Системою, в тому числі на передачу таких персональних даних третім особам на виконання угод між Компанією та Користувачем, навіть коли така передача здійснюється на територію інших держав.

 4. Заходи, що вживаються для захисту наданої Користувачем інформації, і гарантії Компанії
  1. Компанія приймає необхідні і достатні правові, організаційні та технічні заходи для захисту інформації, що надається Користувачами, від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб, шляхом обмеження доступу до такої інформації інших користувачів Системи, партнерів Компанії, третіх осіб (за винятком надання Системою інформації, необхідної для виконання Компанією зобов'язань перед Користувачем і вимог законодавства Князівства Ліхтенштейн), а також накладення на таких осіб санкцій за порушення режиму конфіденційності.
  2. Компанія гарантує, що персональні дані Користувачів не об'єднуються з технічною інформацією та статистичними даними, не надаються третім особам і не розголошуються, за винятком випадків, передбачених у Політиці.

 5. Права Компанії
  1. Компанія має право проводити статистичні та інші дослідження на основі знеособленої інформації, наданої Користувачем. Компанія має право надавати доступ до таких досліджень третім особам для здійснення орієнтування реклами. Користувач також може самостійно (за наявності технічної можливості на пристрої Користувача або в програмних засобах на пристрої Користувача) заборонити пристрою або програмних засобів передавати інформацію, необхідну для здійснення орієнтування реклами.
  2. Компанія має право надати інформацію про Користувачів третім особам для виявлення і припинення шахрайських дій, для усунення технічних неполадок або проблем з безпекою, а також в інших випадках, передбачених законодавством Князівства Ліхтенштейн.
  3. Компанія має право надавати доступ до інформації про Користувача третім особам, якщо така передача необхідна для виконання Компанією Угоди Користувача, укладеної з Користувачем.
  4. У разі відкликання Користувачем згоди на обробку персональних даних, Компанія має право обмежити доступ Користувача до деяких або всіх функцій Системи.

 6. Права Користувача
  1. Користувач може в будь-який час відкликати згоду на обробку персональних даних, направивши Компанії відповідне письмове повідомлення на поштову адресу Компанії, зазначений в Системі. При цьому Користувач розуміє, що Компанія має право продовжити використання такої інформації у випадках, допустимих чинним законодавством.
  2. Згода на отримання рекламних матеріалів може бути відкликаною Користувачем в будь-який час шляхом направлення Компанії відповідного письмового повідомлення на поштову адресу Компанії, зазначену в Системі.

 7. Нові редакції
  1. Компанія залишає за собою право вносити зміни в Політику. На Користувачі лежить обов'язок при кожному зверненні до Системи знайомитися з текстом Політики.
  2. Нова редакція Політики вступає в силу з моменту її розміщення в Системі. Продовження користування Системою після публікації нової редакції Політики означає прийняття Політики і її умов Користувачем.
  3. Користувач не повинен користуватися Системою Компанії, якщо Користувач не згоден з умовами Політики.

 8. Виключення протиріч
  1. У разі, коли угода між Компанією та Користувачем містить положення про використання персональної інформації і/або персональних даних Користувача, застосовуються положення Політики в частині, що не суперечить такий угоді.