SCHALI® Online Store: Privacy Policy

Adatvédelmi és titoktartási politika

Kiadás: 03.11.2016

A jelen Titoktartási és Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban – «Szabályzat») a SCHALI® Group AG. (a továbbiakban – «Cég») felhasználói személyes adatainak kezelésére és feldolgozására vonatkozó szabályokat tartalmaz. A Felhasználó személyes adatait a www.schalipharma.com (a továbbiakban - «Weboldal») Felhasználó (a továbbiakban – «Felhasználó»). A házirend-nyilatkozat a https://schalipharma.com/documents/privacy-hu.pdf címen érhető el. A Weboldal használatával a Felhasználó vállalja a saját személyes adatainak átadását és feldolgozását a Cégnek.

 

 1. A Cégbe érkező információ
  1. A Cég a jelen Szabályzatnak megfelelően feldolgozza és felhasználja a Felhasználó személyes adatait, valamint a Felhasználó által a Honlapon történő regisztrációval, valamint a Rendszer használatával (a Site, Services (a Személyes Számlára és a Személyes Számlára a Rendszer magas színvonalú használatának biztosítása) és a Szolgáltatások (tanácsadók és egyéb szolgáltatások a szakemberek által a felhasználók számára a Site Services használatával)).
  2. A Cég cookie-kat használ, amelyek a felhasználó böngészőjének egyedi azonosítójaként szolgálnak, valamint azokat a technológiákat, amelyek a rendszer használatakor hasonló funkciókat látnak el. A cookie-k és hasonló technológiák technikai információk, és nem személyes adatok a Felhasználó számára. Ebben az esetben a cookie-k és hasonló technológiák lehetővé teszik a Cég számára, hogy feldolgozza a Felhasználó tevékenységével kapcsolatos információkat, beleértve a Felhasználó által a rendszerben töltött időre vonatkozó információkat. A technikai információk olyan információt is jelentenek, amelyet a rendszer a felhasználó eszközén telepített szoftver használatával automatikusan továbbítja a Cégnek. A felhasználó letilthatja a cookie-k használatát a böngésző beállításaiban, és korlátozza az azonosítók használatát a rendszerbeállításaiban.
  3. A Felhasználó személyes adatai a Felhasználó által a weboldalon végrehajtott regisztrációs űrlap kitöltésével és a Rendszerrel való későbbi kölcsönhatásokkal kapcsolatos információkat jelentik.
  4. A Cég a rendszer használatának teljes időtartamára feldolgozza a Felhasználó személyes adatait és egyéb adatait.
  5. A rendszer nem nyilvánosan hozzáférhető személyes adatforrás. Ebben az esetben, ha a Felhasználó jogellenes cselekményeket követ el, a személyes adatai hozzáférhetőek lesznek az illetékes állami szervek számára a törvényben előírt eljárásokban és esetekben.


 2. A Felhasználó által nyújtott információk felhasználásának céljai
  1. A Felhasználó által megadott információk kizárólag az alábbi célokra használhatók fel:
   1. A rendszer vagy annak egyéni funkcióinak használata;
   2. Műszaki támogatás nyújtása a felhasználó számára;
   3. A Felhasználók kérelmeinek és igényeinek figyelembevételére;
   4. A reklám és / vagy információs anyagok küldésére;
   5. A rendszer és egyes funkciói javítására és korszerűsítésére;
   6. A Liechtensteini Hercegség jogszabályainak követelményeinek teljesítése;
   7. Más esetekben a Feltételek megfelelő végrehajtásához.


 3. A feldolgozás módjai
  1. A Felhasználó személyes adatainak feldolgozása a Felhasználó személyes adatainak rendszerezése, felhalmozása, tárolása, frissítése, módosítása, kitermelése, használata, átruházása (elosztása, rendelkezésre bocsátása, hozzáférése), eltüntetése, blokkolása, törlése és megsemmisítése.
  2. A Felhasználó beleegyezik abba, hogy a Rendszer a Felhasználó személyes adatainak feldolgozására jogosult a Honlapon található bármely regisztrációs űrlap kitöltésével és a Rendszer további felhasználására, beleértve az ilyen személyes adatok harmadik félnek történő átadását a Társaság és a Felhasználó közötti megállapodások alapján, még akkor is, ha az ilyen átruházás más országba történne.


 4. A felhasználó által nyújtott információk és a Cég garanciái védelmére hozott intézkedések
  1. A Cég megteszi a szükséges és megfelelő jogi lépéseket, szervezeti és műszaki védelmi intézkedések felhasználók által szolgáltatott információk, illetéktelen vagy véletlen hozzáférés, pusztítás, módosítás, blokkoló, másolása, terjesztése, és az egyéb jogellenes tevékenységek vele harmadik felek által való hozzáférés korlátozására az ilyen a Rendszer többi felhasználójának, a Cég partnereinek, harmadik feleknek (kivéve a Társaság számára a Felhasználónak fennálló kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges információs rendszert valamint a Liechtensteini Hercegség jogszabályainak követelményei), valamint szankciókat ró az ilyen személyekre a titoktartási rendszer megsértése miatt.
  2. A Cég garantálja, hogy a Felhasználó személyes adatait nem egyesítik műszaki adatokkal és statisztikai adatokkal, harmadik felek részére nem nyújtják, és nem kerülnek nyilvánosságra, kivéve a Szabályzatban foglaltakat.


 5. A Cég jogai
  1. A Cégnek jogában áll statisztikai és egyéb tanulmányokat végezni a Felhasználó által nyújtott nem személyes információk alapján. A Cégnek joga van ahhoz, hogy harmadik személyek számára hozzáférést biztosítson az ilyen tanulmányokhoz a célzott reklámozás céljából. A felhasználó megtilthatja az eszköz vagy a szoftver számára a hirdetési célzáshoz szükséges információk átvitelét (ha a felhasználó eszközén vagy a felhasználó eszközén lévő szoftver rendelkezik technikai képességekkel).
  2. A Cégnek joga van arra, hogy harmadik felekkel kapcsolatos információkat szolgáltasson a törvénytelen tevékenységek észlelése esetén, technikai vagy biztonsági problémák megszüntetésére, valamint a Liechtensteini Hercegség jogszabályai által előírt esetekben.
  3. A Cég jogosult hozzáférést biztosítani a Felhasználói profilhoz harmadik személyenek, amennyiben az ilyen átruházás a Felhasználóval kötött Felhasználási Szerződés Társaság általi végrehajtásához szükséges.
  4. Abban az esetben, ha a Felhasználó visszavonja a személyes adatok feldolgozásához szükséges hozzájárulást, a Cégnekjoga van korlátozni a Felhasználó hozzáférését a Rendszer néhány vagy valamennyi funkciójához.


 6. A Felhasználó jogai
  1. A Felhasználó bármikor visszavonhatja hozzájárulását a személyes adatok feldolgozásához, ha a Cég írásban értesíti a Cég által a rendszerben megadott levelezési címet. Ennek során a Felhasználó megérti, hogy a Cég jogosult az ilyen információk felhasználására az alkalmazandó jogszabályok által megengedett esetekben.
  2. A hirdetési anyagok átvételére vonatkozó engedélyt a Felhasználó bármikor visszavonhatja, ha a Cégnek írásos értesítést küld a Társaság által a rendszerben megadott levelezési címre.


 7. Új kiadások
  1. A Cég fenntartja a jogot a Szabályzat módosítására. A Felhasználó köteles a Rendelet szövegét elolvasni minden alkalommal, amikor belép a Rendszerbe.
  2. A Szabályzat új verziója a Rendszerbe történő elhelyezés pillanatától lép hatályba. A Rendszer használatának folytatása az új verzió közzététele után a Felhasználó elfogadja a Szabályzatot és annak feltételeit.
  3. A Felhasználó nem használhatja a Cég Rendszerét, ha a Felhasználó nem ért egyet a Szabályzat feltételeivel.


 8. Az ellentmondások megszüntetése
  1. Abban az esetben, ha a Cég és a Felhasználó közötti megállapodás a Felhasználó személyes adatainak felhasználására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz, a Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni, amennyiben ez nem sérti az ilyen megállapodást.