Felhasználói megállapodás | SCHALI® Products

Felhasználói megállapodás

Figyelmeztetés: Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a felhasználói megállapodást. Ez a Felhasználoi Megállapodás a www.schalipharma.com (a továbbiakban: «Honlap») weboldalhoz való hozzáférést és annak használatát szabályozza és jogilag kötelező érvényű szerződés a Felhasználó és a Cég között. A Weboldalon vagy Alkalmazáson keresztül történő regisztrációval a Felhasználó elfogadja a jelen Szerződés feltételeit. A jelen Megállapodásban meghatározott feltételek kikötése nem jelenti a Weboldalhoz való hozzáférést és annak használatát.

 

Felhasználói megállapodás

2017.04.18 Kiadása

SCHALI® Group AG. (a továbbiakban: "Cég") meghatározza a felhasználói szerződés feltételeit, amelyeket a weboldalunkon https://staging.schalipharma.com/documents/user-agreement-en.pdf, tartalmaz. Bármely személy, aki e felhasználói szerződés értelmében Felhasználó kíván lenni, szabadon elfogadhatja a jelen Szerződést. Az a személy, aki elfogadta ezt a felhasználói szerződést, el kell fogadnia a weboldalunkon található https://staging.schalipharma.com/documents/privacy-en.pdf adatvédelmi és titoktartási szabályokat.

 1. Feltételek és definíciók
  1. A jelen Felhasználói Megállapodásban a kifejezések definíciói a következők, kivéve, ha a Megállapodás másként nem rendelkezik:

   «Cég» SCHALI® Group AG jogi személy, bejegyzett képviselettel a Liechtensteini Hercegségben. Székhely címe: Am Buel 1, Mauren, 9493, Liechtenstein (Am Bühel 1, 9493 Mauren Liechtenstein).
   «Személyes profil» A weboldal védett oldalak száma, amelyek a Felhasználó számára, regisztráció után elérhetőek.
   «Egészségügyi szakember» Az a személy, aki a SCHALI® termékekkel és alkalmazásukkal kapcsolatos konzultációkat tart a Társasággal kötött Együttműködési Megállapodás alapján.
   «Adatvédelem és titoktartási politika»

   A weboldalon közzétett információk felhasználásának szabályai. Az adatvédelmi és titoktartási szabályzat a weboldalunkon található

   https://staging.schalipharma.com/documents/privacy-en.pdf. Az adatvédelmi és titoktartási politika a jelen Szerződés szerves részét képezi.
   «Felhasználó» Jogi vagy természetes személy, aki a weboldalunkon regisztrált és alkalmazza feltétel rendszerünk szerint.
   «Weboldal» Számos adatok, grafikonok, rajzok, képek, fotók, videók és egyéb, saját tulajdonú szellemitermékek, szoftverek, szolgáltatások, alkalmazások, funkciók, amelyek lehetővé teszik az interneten való megfelelő működését és használatát: https://schalipharma.com.
   «Szolgáltatások» Saját szoftver, amely a Felhasználó személyes profiljában áll rendelkezésre, és lehetővé teszi a rendszer egyszerű használatát.
   «Tanácsadás» Konzultációs és egyéb tanácsadói szolgáltatás, amelyet az Egészségügyi Szakember nyújt a felhasználónak a Honlapon.
   «Rendszer» Weboldal, szolgáltatások, tanácsadás.
   «Termékek» A SCHALI® Group AG által gyártott külön termék vagy termékcsalád, amelyet az oldalon értékesítenek.
   «Megállapodás» A felhasználói megállapodás.
   «Felek» Cég és Felhasználó
   «Felhasználói fiók» Felhasználó személyes adatai és a Rendszeren tárolt adatok, amelyek szükségesek a Felhasználói profilhoz és beállításokhoz.
   «Hozzáférés a felhasználói fiókhoz» Személyes azonosítási bejelentkezési adatok (mobil telefonszám, vagy e-mail cím és jelszó), amelyeket a felhasználó bejelentkezéskor benyújt, és amelyek lehetővé teszik a Felhasználó azonosítását és hozzáférését a Felhasználó személyes profiljához.
   «Szerződési Feltételek» Jogok és kötelezettségek, megállapodás és politika, valamint az egyéb szabályok és korlátok, amelyek szabályozzák a Weboldal használatát, szolgáltatások és a tanácsadás, szoftverek és termékek Felhasználó titoktartás mellett.
   «Egyéb megállapodások» Egyéb szerződések és megállapodások Cégtal és a képviseleteivel, amelyek nem tartoznak a jelent megállapodás alá.


  2. A jelen Megállapodás minden más fogalmát és fogalommeghatározását a Liechtensteini Hercegség Törvényében és a legáltalánosabban alkalmazandó rendelkezések értelmében kell értelmezni.
  3. A Megállapodás fejezeteinek (cikkeinek) címe kizárólag a szöveg felhasználói ertelmezés megkönnyítésére szolgál, és nem rendelkezik szó szerinti jogi jelentéssel.


 2. A feltételek alkalmazhatósága és elfogadása
  1. A jelen Megállapodásban meghatározott feltételek és szabályok a Titoktartási és Bizalmassági Irányelvek, valamint a Webhely egyéb szabályai és irányelvei a Honlapunkon https://schalipharma.com címen kerülnek közzétételre, és szabályozzák a Honlap, szolgáltatások és tanácsok használatát, a Cég szoftverét és termékeit (a továbbiakban: Rendszer) a Felhasználó számára. A Rendszerbe való belépéskor a Felhasználó elfogadja és köteles követni a jelen Feltételeket. A Webhely, a Szolgáltatások és a Tanácsadás használata tiltva lesz, ha a Felhasználó nem fogadja el a Feltételeket.
  2. A Felhasználó nem használhat semmilyen Szolgáltatást vagy Tanácsadást, ha azt a törvény vagy bármely más ország / állam jogszabályai előírják, a Felhasználó letelepedésének országa / állapota, illetve az adott ország / állam esetében is, ahol Felhasználó jelenleg használja a Rendszert, a szolgáltatásokat vagy a Tanácsodást.
  3. A Felhasználó elfogadja és egyetért azzal, hogy a Cég jogosult bármikor megváltoztatni a feltételeket azáltal, hogy új feltételeket és kikötéseket tesz közzé a Honlapon. A rendszer folyamatos használatával a felhasználó igazolja az új feltételek elfogadását.
  4. Ha a Cég közzétette vagy benyújtotta a Feltételek angol nyelvű változatának fordítását, a Felhasználó vállalja, hogy a fordítást kizárólag kényelmi célokra nyújtják, és hogy az angol változat szabályozza a Szolgáltatások vagy a Webhelyek használatát. Bizonyos esetekben a Felhasználó és / vagy más megállapodásokat köthet a társasággal vagy annak kapcsolódó részegységeivel bármely Szolgáltatás nyújtása céljából ("Egyéb megállapodásokat").


 3. A megállapodás tárgya
  1. A Cég lehetővé teszi a Rendszer használatát a Felhasználó számára a jelen Megállapodás 7. cikkében meghatározott módon és más módon külön megállapodás szerint.
  2. A jelen Megállapodás értelmében a Felhasználó felhatalmazást kap arra, hogy a Rendszert bizonyos időn belül és egy bizonyos területen használhatja teljes volumenben.


 4. A nem orvosi együttműködés jellemzői
  1. A Cég egyes termékeire vonatkozó leírások és nyilatkozatok nem terápiaként, sem orvosi tanácsadásként szolgálnak, csak tájékoztató jellegűek. A felhasználónak ajánlott konzultálni orvosával vagy egészségügyi szakemberrel, mielőtt a Cég termékeit alkalmazna. A Cég honlapján, termékcímkéjén vagy csomagján közzétett információk nem tekintendők szakmai orvosi tanácsoknak. Ezen a weboldalon a Cég egyértelműen figyelmezteti a Felhasználót az öngyógyítás és a felhasználó egészségügyi állapotának kezelésére szakmai orvosi tanács nélküli veszélyeiről. A Társaság honlapján közzétett információk nem teljes körűek és nem tartalmaznak az összes betegség, rendellenesség felsorolását. A Cég figyelmezteti a Felhasználót, hogy figyelmen kívül ne hanyagolja és ne halassza el az orvosi tanácsadást, miután a Felhasználó elolvasta a Weboldalon közzétett információkat. A felhasználónak alaposan el kell olvasnia a termék címkéjén és csomagoláson lévő információkat a termék használata előtt. Ha a Felhasználó a termék címkéjén vagy csomagjain és a közzétett specifikáción szereplő információk között eltérést tapasztal, akkor a Felhasználónak azonnal fel kell vennie a kapcsolatot a Céggel (vagy regionális képviselőjével), és tisztázni a termék adatait, adagolását és használatát alkalmazása előtt.


 5. Online regisztráció (Sign-up) a Rendszerben
  1. A regisztráció és a hozzáférés az egyes szolgáltatásokhoz és tanácsadáshoz elérhetővé válik, miután a felhasználó elvégezte a következő lépéseket:
   1. Az összes kötelező mező kitöltése speciális nyomtatványon, az együttmüködési kérelem benyújtásakor vagy a SCHALI® Personal Pharma programban (a továbbiakban: "Regisztráció") való részvétel iránti kérelem benyújtásakor a Felhasználó típus kiválasztásával, amelyre vonatkozik a további együttműködés;
   2. A felhasználó az adatvédelmi és titoktartási szabályokkal egyetértését igazolja azzal hogy az "Elfogadom az adatvédelmi és titoktartási szabályokat" mezőt “igennel” jelöli meg;
   3. A Felhasználó beírja a megfelelő ellenőrző kódot, amelyet a Rendszer a Felhasználó mobiltelefonszámára küldött;
   4. A Rendszerbe való bejelentkezés megerősítése a Rendszer által küldött e-mailben található "Regisztráció" gombra kattintva érhető el.
  2. A Felhasználó, regisztráció után hozzáférést kap a Weboldal szolgáltatásaihoz. A Cégnek jogában áll korlátozni az egyes szolgáltatások hozzáférését vagy változtatni a használati feltételrendszert a Felhasználó előzetes értesítése nélkül.
  3. A szolgáltatások és tanácsadás (vagy a szolgáltatás es tanácsadás bármely része) a régiótól és az országtól, a Felhasználó típusától, az egyéb megállapodások feltételeitől függően eltérőek lehetnek. A Cég nem garantálja, hogy egy adott szolgáltatás vagy tanácsadás és a hasonló vagy bővített funkciói a szolgáltatásoknak mindig lesznek elérhetőek a felhasználók számára. A Cég saját belátása szerint korlátozza, megszünteti vagy létre hozza a különböző hozzáférési szinteket a Szolgáltatások (vagy a szolgáltatás bármely része) használatával kapcsolatban a különböző felhasználók számára.
  4. A Társaság előzetes értesítés nélkül hozhat létre, módosíthat, javíthat, megadhat feltételeket, felfüggesztheti vagy megszüntetheti bármely Szolgáltatás (vagy a Szolgáltatás bármely részének) nyújtását.
  5. Egyes szolgáltatásokat és / vagy tanácsadásokat a Társaság kapcsolt jogalanyai a Társaság nevében is biztosíthatják.


 6. Felhasználó fiókja
  1. A felhasználónak a weboldalon kell regisztrálnia a rendszer eléréséhez vagy használatához. A Cég külön engedélye kivételével az egyik Felhasználó csak egy felhasználói fiókot regisztrálhat. A Cégnek jogában áll törölni vagy elutasítani a Felhasználói fiókot, ha a Társaságnak oka van feltételezni, hogy a Felhasználó egyidejűleg két vagy több fiókot regisztrált vagy ellenőrzött. A jövőben a Cég bármely okból elutasíthatja a Felhasználó regisztrációs kérelmét.
  2. A Honlapon történő regisztrációkor a Rendszer generálja a fiókot az azonosító számot a Felhasználó részére és egy jelszót (a Felhasználónak a regisztráció során a Jelszót kell létrehoznia) (a továbbiakban: "Hitelesítő adatok").
  3. A felhasználói azonosító és a jelszó kombinációja egyetlen fiókhoz tartozik. Minden Felhasználó teljes felelősséget vállal az azonosító számának és jelszavának titkosságáért és biztonságáért a fiókban végzett összes tevékenységhez. A felhasználó nem oszthatja meg, nem továbbíthatja vagy engedélyezheti felhasználónevét vagy jelszavát bármely más személy számára. A Felhasználó vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Céget a jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatáról, vagy a számla bármely egyéb biztonsági megsértéséről.
  4. A felhasználó megerősíti, hogy a fiókjában végzett tevékenység (beleértve, korlátozás nélkül, a Céggel és a Termékekkel kapcsolatos információk kiküldését, a jóváhagyás megerősítő gombjainak megnyomásával bármely más megállapodást vagy szabályozást, előfizetést vagy fizetést bármely szolgáltatásért vagy termékért, az E-mail fiók használatával vagy az SMS küldésével) a Felhasználó felhatalmazása szerint történik.
  5. Felhasználó tudatában van annak, hogy a fiók hozzáférés átadása másnak, vagy több felhasználó hozzáférése (együttesen: „többszörös használat”) helyrehozhatatlan károkat okozhat a Cégnek és / vagy más felhasználóknak az oldalon. Felhasználó vállalja, hogy kártalanítja a Céget és / vagy kapcsolt vállalkozások tisztségviselőit, alkalmazottjait, ügynökeit és képviselőit bármilyen veszteség vagy kár éri (beleértve, de nem kizárólagosan, az elmaradt hasznot és / vagy az elmaradt bevételek) a többszörös fiók használata miatt. A felhasználó továbbá tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha sokszorosítja a felhasználói fiókját vagy megsérti a felhasználói adatok titoktartását, a Társaság nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért következtében az ilyen jogsértések miatt és felfüggesztheti vagy törölheti a fiókot a felhasználó beleegyezése nélkül.


 7. Rendszer használata
  1. A Rendszer biztosítja a következő funkciók elérését a Felhasználó számára:
   1. A termékek nagykereskedelmi vagy kiskereskedelmi vásárlása a Weboldálon, valamint nyomon követése a Felhasználó és a Cég kölcsönös elszámolásainak folyamatát;
   2. Részvétel a Cég Hűségprogramjában, ha a Felhasználó "Fogyasztó"-ként regisztrálta magát, a programnak keretein belül lehetősége van:
    a) Bonusz pontokat gyújtani minden vásárlása után, kivéve a «SCHALI® Personal Pharma” egészségügyi program keretében megvásárolt termékeket tartalmazó készletek;
    b) az összegyűjtött pontokért vásárolni Termékeket az oldalon, levonva azokat az egyenlegből és felhasználni készpénzként a termékek megrendelése esetén (elsősorban külön megvásárolt termékekre, majd a készletre, mintatermékekkel a «SCHALI® Personal Pharma” Egészség javító program keretében. A pontok utólagos elhatárolását a maradék megbízás összegére kell terhelni, azaz: az teljes összeg mínusz a fizetésként használt pontok összege. A Felhasználó csak akkor pontokkal fizethet, ha a megbízás a "Befejezett" állapotban lesz;
    c) Bónuszpontok felhasználása a következő szintre jutásához (Titanium, Silicium, Singlet) a hűségprogramba történő előre lepéshez. A felhasználó automatikusan kapja a Titanium státuszát, ha saját felhasználói típusát a "fogyasztó" -ként regisztrálta, és egy másik felhasználó referáló kódját adta meg;
    d) A hűségprogramban a felhasználói szintnek megfelelő szolgáltatás és tanácsadás használata.
    e) A vásárlások nyomon követése: megrendelés, kézbesítés, fizetés, megszerzett bónuszpontok, gyűjtött bónuszpontok és bónuszpontok felhasználása hűségprogram keretében.
    f) A Rendszer által biztosított egyéb lehetőségek használata.
   3. SCHALI® Personal Pharma Egészség javító Programban részvétel (a továbbiakban: SCHALI® Personal Pharma), amely lehetővé teszi:
    a) Időpontfoglalás szakorvosi konzultációra;
    b) szakorvosi konzultációs szolgáltatás igénybevétele chat, videokonferencia és egyéb csatornák keretében;
    c) időpont kérése a partneri Egészségügyi Intézmény szakorvosához;
    d) Online nyilvántartás vezetése a klinikai és laboratóriumi vizsgálatok eredményváltozásáról;
    e) ajánlások a termékek kiválasztásában;
    f) emlékeztetők és üzenetek a SCHALI® Personal Pharma program folyamatával kapcsolatban;
    g) hűség program status növelésé és több szolgáltatás igénybevétele a SCHALI® Personal Pharma program keretében;
    h) egyéb lehetőségek igénybevétele Rendszeren belül.
   4. SCHALI® Personal Pharma program keretében a felhasználóknak tanácsadási szolgáltatásokat tud nyújtani, feltéve, hogy a Felhasználó a Rendszerben "Specialist"-ként regisztrálva van, valamint a Feltételek és egyéb dokumentumok alapján, amelyek igazolják konzultációs jogait és egyeztetésre kerültek megállapodás keretében, amelyeken belül Ön jogosult:
    a) konzultációs időpontot adni a felhasználónak a Health Control online office menüpontban;
    b) konzultációkat tartani a felhasználók részére;
    c) használni a Cég online könyvtárát, hogy minőségi online és offline tanácsadási szolgáltatásokat nyújtson, valamint a termékeknek az orvosi intézményekben történő felhasználását a kidolgozott sémák és használati utasítások szerint;
    d) rendelkezni hozzáféréssel a SCHALI® Personal Pharma programban résztvevő felhasználók megfigyelési nyilvántartásukhoz, minőségi konzultációk érdekében;
    e) javadalmazás nyomon követésé az együttműködési program keretében;
    f) egyéb lehetőségek igénybevétele Rendszeren belül.
   5. A SCHALI® Affiliate Rewards rendszerben (a továbbiakban: Referral System) való részvételre, amelyeken belül Ön jogosult:
    a) létrehozni egy kódot, amely segít nyomon követni a felhasználók weboldalon történő regisztrációját és vásárlását a Felhasználó ajánlásával;
    b) jutalékban részesülni jogdíjként más Felhasználó vásárlásakor, ha egy másik Felhasználó az Ön által generált kód alatt "Felhasználó", "Vállalat" vagy "Gyártó", a SCHALI® Affiliate Rewards Rendszerprogram és a Referalási Rendszer szerint jogosult;
    c) a javadalmazási jóváírás és terhelés riportok készítésé Referál Program keretében;
    d) javadalmazás átutalása a bankszámlára.
  2. A Felhasználónak tilos:
   1. A rendszerben létrehozott műszaki korlátozások megszüntetése;
   2. Másolatot készíteni a Rendszer felépítéséről és annak külső formatervezéséről (design);
   3. A rendszer megváltoztatása bármilyen módon;
   4. A rendszer működésének és működtethetőségének megváltoztatására irányuló tevékenység végzése;
   5. Felhasználói adatok átruházása harmadik félnek.
  3. A Felhasználó köteles a Rendszert gondosan használni, a helyi törvényeket és Liechtenstein törvényeket, a személyes jogokat, a harmadik felek jogait és szabadságait, az etikai szabályokat stb. A Felhasználó nem alkalmazhat olyan technikákat és eszközöket, amelyek veszélyeztethetik a rendszer működését.


 8. SCHALI® Personal Pharma program
  1. A Cég lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a SCHALI® Personal Pharma Egészségjavitó Programot igénybe vegye és hozzáférjen a következő lehetőségekhez:
   1. Az Egészségügyi szakember a Felhasználó személyes profilját (felhasználó személyes adatait, diagnózist, anamnézist stb.) megvizsgálja és felállít egy listát a szükséges laboratóriumi vizsgálatokról, amelyeket a Felhasználónak egészségügyi intézményben vagy laboratóriumban el kell végezni és konzultálni erről az orvosával, mielőtt elkezdené a SCHALI® Personal Pharma Health Care Programot. A szükséges laboratóriumi tesztek listája elérhetővé válik a Felhasználó személyes profiljában a "Laboratóriumi vizsgálatok eredménye" alatt. Miután a Felhasználó a laboratóriumi vizsgálati eredményeket feltöltötte, a SCHALI® Personal Pharma összeállítja a felhasználó számára személyes egészségügyi programját. Ezután a Felhasználó tudja megrendelni és megvásárolni a termékeket. A felhasználó a laboratóriumi vizsgálatok eredményeit felhasználhatja a SCHALI® Personal Pharma teljes tagságán keresztül.
   2. Az Egészségügyi szakember megvizsgálja a felhasználó személyes profilját éa a laboratóriumi vizsgálatok eredményeit és elkészíti a Felhasználó személyes egészségügyi programjának aktuális sémát, meghatározva a termékek típusát, a használat módját, a fő és a támogató termékek adagját a legjobb terápiás hatás elérésére.
   3. A vizsgálatok adatait folyamatosan figyelemmel kísérik és ellenőrzik az eltéréseket. Minden eltérés esetén a Rendszer a Sürgős orvosi tanács szükségességéről értesíti a felhasználót. A felhasználóknak rendszeresen fel kell tölteniük a legutóbbi laboratóriumi vizsgálatok adatait. A rendszer emlékeztetőket és értesítéseket küld a vizsgálatok eredményei szükséges frissítésekről.
  2. A rendszer használata a fenti 7.1. pontban foglaltaknak megfelelően a Felhasználónak el kell fogadnia a Felhasználó személyes adatainak feldolgozását az alábbi 10. pontban foglaltak szerint.


 9. A SCHALI® Affiliate Rewards System program (a továbbiakban: "Program")
  1. Program feltételei:
   1. A SCHALI® Affiliate Rewards Systemrendszer programjában való részvétellel a felhasználó megerősíti, hogy nagykórú.
   2. A SCHALI® Affiliate Rewards rendszerprogramban való részvétel önkéntes, és bármikor megszüntethető a Cég vagy a Felhasználó részéről, annak indoklása nélkül. A Cég felmondhatja a Felhasználó Reward Programban való részvételét a Felhasználó által a Felhasználó személyes profiljában megadott felhasználói posta vagy e-mail címre küldött értesítés útján. A Felhasználó a Rewards Programban való részvételt a megszüntetésről értesíti a Céget következő e-mail címben: support@schalipharma.com.
   3. A Felhasználó a Reward Programban való részvétele során a Fő Felhasználónak tekinthető és ajánlhatja termékeit más felhasználóknak, igy a többi felhasználó minden vásárlásra után jútalékban részesül a Felhasználó Reward Program feltételei alapján. A Cég felhatalmazást kap arra, hogy bármely Felhasználó számláját megszüntesse, amennyiben tudomására jut a Felhasználók csalásairól a termékek megvásárlásakor, ha a Felhasználó vásárlása vitatott, amennyiben a Felhasználó jogosulatlan hirdetést alkalmaz, ha a Felhasználó nyilvánvalóan visszaél a Rewards Programmal, beleértve többek között az eseteket is hogy több felhasználói fiókkal jelentkezik be. A program bármilyen visszaélése esetén azonnali felmondás következik a Cég részéről és a Felhasználó addigi teljes begyűjtött jutalmának visszavonását eredményezi.
   4. A Felhasználó köteles a Felhasználó fiókját a Felhasználó nevét fizikai személyként vagy cégnévként jogi személyként regisztrálni. Nincs felhasználói fiók áttöltése vagy hozzárendelése. A Felhasználó fiókjának (halál, csőd, átszervezés stb.) megszűnése eseten az utódok kapcsolatba léphetnek a Támogatási Osztállyal a Felhasználó fiókja megszüntetése céljából. Az ilyen Felhasználó számláján nyilvántartott jutalékok a jelen Szerződés feltételeinek megfelelően kerülnek elhelyezésre.
   5. A megrendelés szabályai szerint a Referral System-ban elhelyezett érvényes megrendelések jutalékai a Felhasználó egyenlegén kerülnek jóváírásra és a Felhasználó személyes profiljában elérhetőek. A Feltételeknek megfelelően a Cég felhatalmazást kap arra, hogy törölje a Weboldalon elhelyezett megrendeléseket anélkül, hogy a lemondás okát megadná. A Cég nyomon követi a megbízások végrehajtását, amelyeket a megrendelés szabályai szerint helyeznek el, és a számlázás, hirdetés és jutalmazás céljából e megrendelésekre vonatkozó információkat felhasználják. A rendelési szabályok szerint a Referral System-n keresztül elhelyezett megrendelések rendelhetők a Felhasználó személyes profiljában.
  2. Rewards Program különböző felhasználók számára.
   1. A Cég érdekelt az együttműködésben a weboldal minden felhasználójával és / vagy a termékek fogyasztóival:
    a) Ha a Felhasználó Disztribútor, és a SCHALI® Affiliate Rewards System Programon keresztül kívánja népszerűsíteni a Társaság termékeit, akkor a Disztribútor saját partnerkapcsolati és ügyfelek hálózatát (a továbbiakban: Referral Lánc) is létrehozhatja, beleértve klinikákat, magánorvosokat, gyógyszertárakat, kereskedelmi képviselőket stb. Partnernek vagy ügyfeleknek új Felhasználót (vagy közvetlenül egy végső fogyasztót) kell felvennie, aki megvásárolja a termékeket. A disztribútornak minden egyes partnert regisztrálnia kell a Rendszerben található egyéni hivatkozási kód alapján. A Disztribútor vagy a Disztribútor partnere közvetlenül új Felhasználót vagy végfelhasználót vehet fel. Az ilyen referrallánc mindegyik tagja megfelelő jutalmat kap minden egyes termékvásárlásra.
    b) Ha a felhasználó képviseli egy Orvosi Intézetet vagy Egészségügyi szakember, és a SCHALI® Personal Pharma Egészségügyi Programjának Társasági Termékeit és kezelési módszereit kívánja ajánlani, az Orvosi Intézetnképvéselője vagy Egészségügyi Szakember együttműködhet a Céggel a SCHALI® Affiliate Rewards Rendszer Programjában és élvezheti a megfelelő jutalmakat. Az Orvosi Intézmény képviselőnek vagy az Egészségügyi szakembernek a Webhelyen keresztül "Szakemberként" kell jelentkeznie, és létrehoznia kell egyedi referral kódját, át kell adnia egy másik felhasználónak, miután korábban megismerkedett a Termékekkel és a módszerekkel. Amint a felhasználó megvásárolja, a szakember jutalékban részesül, valamint kedvezményeket kap saját vásárlásai után.
    c) Ha a Felhasználó hivatásos kereskedő, vagy egyszerűen egy személy, aki szeretné megosztani a pozitív tapasztalatokat a Cég termékeinek rokonokkal és barátaival való használatával kapcsolatban, a Felhasználó reszt vehet a SCHALI® Affiliate Rewards programban, és megfelelő jutalékokat kaphat. A felhasználónak fel kell iratkoznia a weboldalra"értékesítési képviselő" -ként, és egyedi hivatkozási kódot kell generálnia, amelyet át kell adnia egy másik regisztrált felhasználónak, akinek a fő felhasználó már ajánlotta a Termékeket és az Egészségügyi programokat. Amint egy új Felhasználó megvásárolja a termékeket, a Fő Felhasználó a Személyi Profil egyenlegére jutalék kerül jóváírásra.
  3. A jutalék jóváírása.
   1. Cég értékeli a felhasználók termékeinek személyes ajánlásait, és díjazza az aktív felhasználókat. A jutalék jóváírása következő esetekben történik:
    a) Az új Felhasználó feliratkozik és a fő Felhasználó által adott ajánlási (referral) kóddal(annak megerősítéseként, hogy a Fő Felhasználó ajánlotta a Cég termékeit, szolgáltatását és tanácsádásait);
    b) Az ilyen új Felhasználó, aki lehet vásárló (továbbiakban: fogyasztó) és / vagy a szervezet (továbbiakban: "Szervezet") és / vagy a gyártó (továbbiakban: gyártó), megvásárolja terméket az oldalon. A vásárlásoknak külön terméknek számítanak a fogyasztók és / vagy a gyártók számára. A jutalék nem kerül felszámításra a azon készlettermékek után, amelyek a SCHALI® Personal Pharma egészségügyi programban a fogyasztóknak ajánlva volt.
    c) Az új Felhasználó regisztrációjának érvényességi ideje nem haladja meg a 6 hónapot.
   2. A jutalékok azt jelentik, hogy a termék megvásárlásának bizonyos százalékát - több tényezőtől függően - egyénileg kell megkötni az Együttműködési Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) megkötése céljából a Referral Chain első felhasználójával. A Referral Chain Felhasználók jutalék összegét az első Referral Lánc Felhasználó (a továbbiakban: "Kód Generátor") együttműködési feltételeinek megegyezésével állapitják meg. A jutalék összege a következő tényezők függvénye:
    a) Felhasználó típusa, aki megvásárolja a termékeket (ügyfél, szervezet, gyártó).
    b) A felhasználó elhelyezkedése a referraláncban.
    c) A Cég a Kód Generátorral az együttműködési feltételek megegyezésének szakaszában meghatározza a Támogatásban részesülő felhasználók maximális számát, de nem haladhatja meg egymás után három (három) felhasználót, vásárlóval együtt. Abban az esetben, ha a Felhasználók száma a Referral Láncban meghaladja hármat, csak azok részesülnek jutaléban, akik azon belül vannak.
    d) Minél közelebb van a referral-lánc felhasználója a vásárlást végző felhasználóhoz, annál nagyobb a jutaléka.
    e) A díjat a fogyasztó által elhelyezett megrendelés összegéig, a bemutatótermékeket tartalmazó készletektől eltekintve, valamint az Ügyfélhűségprogramban a bónuszpontok által kifizetett összegével csökkentik.
   3. A láncban különböző kombinációk és prioritások lehetnek a felhasználók vonzására, beleértve a következőket:
    Felhasználó (kódgenerátor)
    Felhasználó (közvetítő)
    Felhasználó (forgalmazó)
    Felhasználó (értékesítési képviselő)
    Felhasználó (Klinika)
    Felhasználó (orvos)
    Felhasználó (fogyasztó)
   4. A Cég nem felelős az Új Felhasználók tevékenységéért a Regisztráció során, ha nem használják a regisztrált felhasználó átirányítási kódját, amelyen keresztül értesültek a termékekról és szolgáltatásokról és saját láncokat hoznak létre.
   5. A referral jutalékok jóváírásra kerülnek a Felhasználó Referral számláján csak akkor, ha a fogyasztó vásárlása a "Befejezett" státuszban lesz. A Referral-számla állapotáról a Felhasználó Személyes Számláján látja információt, amelyet kifejezetten a jelentés kényelmére terveztek. Ezenkívül tartalmaz adatokat azokra a felhasználókra vonatkozólag, akik regisztráció során felhasználják az adott Felhasználó referál kódját, a vásárolt termékek teljes mennyiségét, valamint a termékek megvásárlásához szükséges műveletek összegét.
   6. A Cég jogosult a SCHALI® Affiliate Rewards rendszerprogramjának megszüntetésére, anélkül, hogy előzetes értesítést küldene a fő Felhasználónak.
  4. A felhalmozott jutalmak felhasználása.
   1. A referál kóddal rendelkező felhasználó kiválaszthatja a jóváírt jutalékok készpénzre való átváltását és a készpénz átutalását a saját bankszámlájára, ha megfelelő kérést küld a készpénzes átutalásra a Cégnek, ahol a Felhasználó meghatározza a szükséges bank adatokat, a Felhasználói adóazonosító számát, stb. A felhasználó köteles minden jutalom után adózni saját országa adókulcsa szerint. A Felhasználói jutalom a SCHALI® Affiliate Rewards System Program keretében teljes összegben kerül kifizetésre.
   2. A felhasználó, aki készpénzes átutalási megbízást teljesít , megadja az átutalás összegét. Az átutalás állapota (folyamatban / befejezve) nyomon követhető a Felhasználó személyes profiljában.
   3. A pénzátutalás minimális összege 500 EUR.
   4. Az átutalások legfeljebb havonta egyszer, azaz a folyó hónap 19. napjáig, az elmúlt jelentési időszakra vonatkozólag.
   5. A Felhasználó (aki referál egyenleggel rendelkezik) kéri az átutalási jutalmak készpénzben történő átutalását, a Felhasználó átutalási kérelme feldolgozásra kerül, ha a Felhasználó elfogadta a jelen megállapodás legújabb kiadását, és az átutalási összeg terhére kerül sor az átutalásról. Ha a felhasználó nem fogadja el a jelen megállapodás legújabb kiadását, az átutalás egyenlege nem kerül kifizetésre készpénzben, amíg a felhasználó nem fogadja el a jelen megállapodás legújabb kiadását.
   6. A Felhasználónak készpénzben ki nemfizetett jutalmak törlődnek, ha a Megállapodás a Felhasználó és a Cég között megszűnik.
  5. Adózási információ.
   1. A felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik minden, a bankszámlájára átutalt díjhoz kapcsolódó adókötelezettség teljesítéséért. A Felek elismerik a SCHALI® Affiliate Rewards System Program felhasználói megállapodás szerint, hogy az engedélyezett e-mail címeken (e-mailben) küldött értesítéseket, üzeneteket, dokumentumokat és leveleket. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a hitelesítő adatokkal (beleértve a bejelentés, az üzenetek és egyéb, a Rendszer funkciói által biztosított műveletek) végrehajtott műveletekért a Felhasználó felelős.
    A felek engedélyezett e-mail címei:
    - a Szolgáltatás részéről: support@schalipharma.com;
    - a Felhasználó számára: a Felhasználó által a Rendszerbe történő regisztráció során megadott e-mail cím.
  6. A Jutalomprogram módosítása és megszüntetése.
   1. A Cég felhatalmazást kap arra, hogy módosítsa a jelen Szerződés feltételeit és / vagy bármikor megszünteti a jutalmazási programot. Ebben az esetben értesítést kell elhelyeznia a módosításról vagy a felmondási értesítésről a weboldalon egy olyan országban, amelyre az ilyen módosítások / megszűnések vonatkoznak és / vagy a mobil weboldalon, mobilalkalmazásban stb. A módosítások vonatkozhatnak az új referenciajuttatásokra, az referál jutalmakra, valamint a jutalmak feltételeire. Ha a Felhasználó nem ért egyet a Jutalmazási Program bármely módosításával, a Felhasználó szabadon felmondhatja a Jutalomprogram részvételét. Ha a felhasználó továbbra is részt vesz a jutalmazási programban, akkor azt jelenti, hogy a Felhasználó egyetértett az összes és teljes módosítással.
   2. A program megszűnése esetén a jutalék kifizetése nincs, és a felhalmozott összegek törlésre kerülnek.
   3. A Cég jogosult a Felhasználó fiókjának megszüntetésére és törlésére, amennyiben a azt feltételezi, hogy a Felhasználó csalást alkalmaz a referralláncon belül, ami vitás, hibás vagy hamis eredményez vezet, bankkártyák vagy bankszámlák jogosulatlan felhasználását; hogy a felhasználó spamet (jogosulatlan e-mailezést), olvashatatlan hirdetést vagy visszaélést alkalmaz, beleértve, de nem kizárólagosan, egynél több felhasználói fiók kezelését.
  7. Hirdetési tevékenység.
   1. A felhasználónak joga van megosztani a Webhelyen közzétett információkat, valamint személyi átutalási kódját személyes blogjában vagy bármely elérhető közösségi hálózati fiókjában (Facebook, Twitter és Google +), az ilyen társadalmi hálózatok feltételeinek megfelelően . A közösségi hálózaton profilt tartalmazó felhasználó nem tartalmazhat avatart vagy más olyan tartalmat, amely a Cég irányítása alatt értelmezhető. Továbbá blogja, weboldala vagy a szociális hálózatok oldalai nem lehetnek hasonlóak a Webhely cégéhez, vagy olyan szövegeket tartalmaznak, amelyek egyedileg vagy együttesen értelmezhetők úgy, hogy a Céggel szoros kapcsolatban vannak, beleértve a kereskedelmi név használatát, védjegy, vállalati stílus, ami szerzői jogvédelem alatt áll.
   2. A felhasználó elküldheti a referal kódját e-mailen vagy SMS-ben is. A Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy nem foglalkozik spam és kéretlen e-mail küldéssel és más módon sem sérti a levelezési törvényt regisztrált (saját) országban. Felhasználó nem jogosult vásárolni, vagy használni a domain vagy aldomain neveket, amelyek magukban foglalják a teljes vagy részleges Cég nevét vagy annak a változatait, helyesírási hibákkal használni ezeket a szavakat bármilyen Fióknév, csoport név vagy azonosítója a közösségi oldalakon.
   3. A Termékekről, Szolgáltatásokról és a Cégról a Felhasználó által terjesztett információk nem tartalmazhatnak erőszakos, rágalmazó, szexuális jellegű anyagokat, jogellenes tevékenységekre vonatkozó javaslatokat vagy ilyen tevékenységek támogatását.
   4. A tartalom a Megállapodás rendelkezéseivel összhangban kerül felhasználásra. A felhasználónak tilos linkeket elhelyezni bármely tartalomhoz, vagy átirányítani a forgalmat a schalipharma.com-ról egyéb webhelyekre.
   5. Tilos a termékekre, szolgáltatásokra vagy a Cégre vonatkozó hirdetési anyagok információtartalmának módosítása. A Felhasználó vállalja, hogy módosítja a Termékekre, Szolgáltatásokra, a Társaságra vonatkozó, a saját honlapján közzétett információkat, amennyiben ezek a változtatások a Cég webhelyén történtek. Az ilyen változásoknak meg kell felelniük a Társaság honlapján bekövetkezett változásoknak.
   6. A felhasználó nem tesz közzé a webhelyen, nem demonstrálja vagy más módon használja a rosszindulatú vagy ártalmas kódokat tartalmazó vagy ahhoz kapcsolódó linkeket vagy tartalmakat bármilyen alkalmazásban.

 10. Személyes adatok
  1. A felhasználó beleegyezik az információ feldolgozásába, beleértve a rendszerben történő regisztráció során biztosított személyes adatokat, valamint a rendszer használatának folyamatát.
  2. A személyes adatfeldolgozás magában foglalja a személyes adatok rendszerezését, felhalmozását, tárolását, frissítését (frissítése, megváltoztatása), használatát, átvitelét (elosztását, rendelkezésre bocsátását, hozzáférését), személytelenítése, blokkolása, törlése, megsemmisítése és egyéb felhasználása.
  3. A személyes adatok feldolgozása az Adatvédelmi Szabályzat céljának és megfelelésével történik.


 11. Általános Felhasználási Feltételek
  1. A Rendszer elérésének és használatának előfeltételeként a Felhasználó a Rendszer használatakor megerősíti erre vonatkozó törvények és rendelkezések betartását.
  2. A felhasználó megerősíti, hogy a rendszert kizárólag személyes céljaira használja. A felhasználó megerősíti, hogy:
   а) nem fog másolni, terjeszteni, letölteni, újra közzétenni, eladni, terjeszteni vagy viszonteladni semmilyen információt, szöveget, képeket, grafikákat, videókat, hangokat, könyvtárakat, fájlokat, adatbázisokat vagy listákat stb. amelyek elérhetőek az oldalon (webhelytartalom);
   b) a Webhely tartalmának másolása, letöltése, gyűjtése vagy más módon történő felhasználása üzleti célból a cég konkurencia részére, vagy bármilyen módon a Webhely tartalmának kereskedelmi célú felhasználására. Tilos a weboldal bármely tartalmának vagy adatainak felhasználása bármely, közvetlenül a Feltételekben nem szereplő céllal tilos.
  3. A felhasználó köteles elolvasni a Cég adatvédelmi politikáját, amely szabályozza a Cég és leányvállalatai rendelkezésére álló Felhasználók személyes adatainak védelmét és használatát. Elfogadja az adatvédelmi szabályokat, és beleegyezik abba, hogy személyes adatait az Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően használja.
  4. A Társaság engedélyezheti a Felhasználók számára, hogy hozzáférjenek a Webhelyen közzétett tartalomhoz, termékekhez és szolgáltatásokhoz. A felhasználókat figyelmeztetik arra, hogy olvassák el a weboldal használati feltételeit és az adatvédelmi irányelveket, mielőtt a webhelyet használnák.
  5. A felhasználó megerősíti, hogy nem tesz semmilyen olyan lépést, amely a Cég és / vagy bármely felhasználó számítógépes rendszereinek és hálózatainak sértetlenségét veszélyezteti és nem rendelkezik jogosulatlan hozzáféréssel az ilyen számítógépes rendszerekhez és / vagy hálózatokhoz.
  6. A felhasználó megerősíti, hogy nem tesz semmilyen olyan lépést, amely a Cég visszajelzési rendszerének integritásához vezethet, például visszajelzés készítésével, a Felhasználó vagy egy másik felhasználó azonosító számával.


 12. Felhasználók kötelezettségei
  1. Minden Felhasználó kijelenti, garantálja és megerősíti hogy:
   а) jogosult arra, hogy elfogadja a feltételeket, egyetért és teljesíti az e megállapodás szerinti kötelezettségeket;
   b) kizárólag a személyes célokra használja a rendszert;
   c) a regisztrációkor megadott cím a Felhasználó / Vállalat lakcíme/székhelye.
  2. A felhasználó tájékoztatást nyújt magáról, a cégről, az üzleti tevékenységről vagy a termékekről / szolgáltatásokról szóló adatok a Honlapon történő regisztrációs folyamat részeként, illetve bármely Szolgáltatás vagy Szolgáltatás igénybevételéről vagy a fiókjáról.
  3. A felhasználó a SCHALI® Personal Pharma program részvétele során tájékoztatást nyújt a Rendszer által bekért adatokat: életvételéról, a diagnózisról stb.
  4. 4 Minden felhasználó elfogadja, egyetért és garantálja, hogy:
   а) a Regisztráció során vagy a Rendszer használata során benyújtott információk és adatok valósak, pontosak, aktuálisak és teljesek;
   b) folyamatosan frissíti az információt és az adatait, módosítja, ha bekövetkezett a változás az adataiban, hogy megfeleljenek a valóságnak.
  5. Minden Felhasználó kijelenti, garantálja és megerősíti, hogy a Felhasználói Tartalom (a felhasználók által létrehozott, az általa képviselt, letölthető vagy megjelenített) információk, amelyek jelentős mértékben tartalmazzák a médiát, megfelelnek a következő követelményeknek:
   а) igaznak, pontosnak, teljesnek és jogszerűnek kell lennie;
   b) nem lehet hamis, félrevezető vagy megtévesztő;
   c) nem tartalmaz olyan információkat, amelyek rágalmazóak, becsületsértőek, fenyegetőek vagy zaklatóak, obszcének, elfogadhatatlanok, támadóak, nyilvánvalóan szexuálisak vagy károsak a kiskorúak részére;
   d) nem tartalmaz olyan információkat, amelyek hátrányosan megkülönböztető jellegűek vagy előmozdítják a fajon, nemen, valláson, állampolgáron, fogyatékosságon, szexuális irányultságon vagy életkoron alapuló megkülönböztetést;
   е) nem sérti az alkalmazandó törvényeket és szabályokat (ideértve korlátozás nélkül az exportellenőrzést, a fogyasztóvédelmet, a tisztességtelen versenyt vagy a hamis reklámot), vagy olyan tevékenységeket támogat, amelyek sérthetik az alkalmazandó törvényeket és szabályokat;
   f) nem tartalmaz közvetlen vagy közvetett linket más olyan webhelyeknek, amelyek olyan tartalammal rendelkeznek, amely sértheti a jelen Feltételeket.
  6. Minden Felhasználó kijelenti, garantálja és megerősiti, hogy vállalja:
   а) a Honlapon az alkalmazandó jogszabályoknak és rendelkezéseknek megfelelően jár el;
   b) a Feltételeknek és az egyéb vonatkozó megállapodásoknak megfelelően végez tevékenységeket;
   c) nem használja a rendszert bármely személy vagy szervezet megtévesztésére;
   d) ne adja ki másnak magát, ne torzítsa az adatait vagy hozzátartozását más személyhez vagy szervezethez;
   e) nveszem részt spam vagy adathalászat küldésében;
   f) megakadályozza az egyéb jogellenes cselekményeket (beleértve, korlátozás nélkül, azokat, amelyek bűncselekménynek minősülnek, polgári jogi felelősségnek, stb.), vagy bátorítanak minden jogellenes cselekményt;
   g) ne kísérelje meg a Cég katalógusainak, adatbázisainak és listáinak másolását, reprodukálását, kizsákmányolását vagy kisajátítását;
   h) ne terjesszen semmilyen számítógépes vírust vagy más romboló eszközt és kódot, amely káros, hátrányos, elfoghatatlan vagy bármilyen romboló hatással vannak a szoftver vagy hardver rendszerre, adatra vagy személyes információra;
   i) nem vesz részt olyan rendszerekben, amelyek alááshatják a Cég és / vagy a Weboldal bármely felhasználója által használt adatok, rendszerek vagy hálózatok integritását, vagy jogosulatlan hozzáférést nyerhetnek az ilyen adatokhoz, rendszerekhez és hálózatokhoz;
   j) nem vesz részt olyan tevékenységekben, amelyek a Céget és a kapcsolt személyeket terhelhetik felelősséggel.
  7. A felhasználó nem használhatja a rendszert és a fiókot olyan tevékenységekben való részvételre, amelyek hasonlóak vagy azonosak az e-kereskedelmi webhely üzleti tevékenységével - a Cég webhelyével.
  8. Felhasználó vállalja, hogy megadja minden szükséges információt, adatot és a megerősítést, és minden szükséges segítséget és együttműködést szükséges szolgáltatásokat nyújt cégek, hogy értékelje a megsértése állapot és / vagy a panaszok kezelése bármely Felhasználó. Ha a felhasználó nem tesz eleget ezeknek a követelményeknek, ami a késés, felfüggesztése vagy visszavonása szolgáltatások, a Cég nem köteles a Szolgáltatást nyújtani vagy felelősséet vállalni semmilyen kárért vagy veszteségért, a késés, felfüggesztése vagy visszavonása miatt.
  9. Minden Felhasználó személyes felelősséget vállal a jogszabályok megsértéséért (beleértve a Felhasználó regisztrációs helyének jogszabályait), amely szabályozza a Rendszer használatának szabályait.


 13. Felelősség
  1. A Cég felhatalmazást kap arra, hogy bármikor megszüntesse, módosítsa vagy visszautasítsa a Felhasználói feltöltést és a Felhasználó által feltöltött vagy megjelenített tartalmat, amennyiben a Vállalat megalapozottan feltételezi, hogy az adott Felhasználói tartalom illegális, sérti a Felhasználási feltételeket, és a Cég vagy a kapcsolt Társaság számára nem megfelelő.
  2. Ha bármely Felhasználó megsérti a Feltételek bármelyikét, vagy ha a Cég alapos okkal feltételezi, hogy bármely Felhasználó megsérti a Feltételek bármelyikét, a Cég jogosult a megfelelőnek ítélt válaszintézkedéseket alkalmazni, ideértve korlátozás nélkül:
   а) felfüggesztheti vagy törölheti a felhasználói fiókot és minden olyan fiókot, amelyet a vállalat saját belátása szerint nem megfelelőnek ítél;
   b) korlátozza, csökkenti, felfüggeszti vagy megszünteti a Szolgáltatás vagy Szolgáltatás előfizetését, hozzáférést bármely Szolgáltatáshoz vagy Szolgáltatáshoz, vagy bármely Szolgáltatás vagy Szolgáltatás jelenlegi vagy jövőbeli használatához;
   c) törölni a Felhasználó által l megadott, közzétett vagy megjelenített tartalmat, vagy korlátozza a Tag által küldött vagy megjelenített egyéb felhasználói tartalmat;
   d) más korlátozásokat ír elő a Felhasználónak a Rendszer bármely tulajdonságára vonatkozóan, ahogy azt a Cég saját belátása szerint megfelelőnek ítéli;
   e) bármely egyéb korrekciós intézkedés, befolyásoló intézkedés vagy büntetés, amint azt a Cég saját belátása szerint megfelelőnek ítéli.
  3. A Felhasználó felelős a következő feltételek bármelyikének megsértését:
   а) harmadik fél panaszáról vagy követeléséről, ha a Cég alapos okkal feltételezi, hogy az ilyen Felhasználó szándékosan vagy ténylegesen nem felel meg a Megállapodás vagy más együttműködési megállapodások általános feltételeinek;
   b) A Cégnek alapos oka van arra gyanakodni, hogy az ilyen Felhasználó lopott hitelkártyákat vagy egyéb hamis vagy félrevezető információkat használ a Céggel vagy harmadik felekkel kötött ügyletekben;
   c) A Cégnek alapos gyanúja van arra, hogy a Felhasználó által nyújtott bármely információ nem releváns vagy teljes, vagy hamis, pontatlan vagy félrevezető;
   d) A Cég úgy véli, hogy a Felhasználó tevékenységei a Cég és / vagy kapcsolt személyek vagy bármely más Felhasználó veszteségét vagy pénzügyi felelősségét eredményezhetik.
  4. A Cég fenntartja magának a jogot, hogy teljes mértékben együttműködjön állami szervekkel, magán nyomozókkal és / vagy sérült harmadik felekkel a gyanús bűncselekmények vagy polgári bűncselekmények kivizsgálása során. Ezen túlmenően a Cég, a törvény követelményeknek megfelelően, hogy hozzák nyilvánosságra a személyazonosságát és elérhetőségét a felhasználó kérésére a hatóságnak vagy a bűnüldöző szervek tisztviselői, az áldozatok egy harmadik fél, vagy annak eredményeként egy idézés, vagy más jogi lépéseket. A Cégnem vállal felelősséget az ilyen közzétételből eredő károkért vagy eredményekért, és a Felhasználó vállalja, hogy a nyilvánosságra hozatal miatt nem tesz semmilyen intézkedést, illetve nem fog perelni a Céget.
  5. Minden felhasználó vállalja, hogy kártalanítja a Céget, annak kapcsolt tagjait, igazgatóit, alkalmazottait, ügynökeit és képviselőit, valamint védelmet nyújt a lehetséges beavatkozások, veszteségek, veszteségek, követelések és kötelezettségek (beleértve a jogi költségeket is) a Felhasználók tartalmának megjelenítésével, a Webhelyek vagy Szolgáltatások használatával vagy a Feltételek megsértésével.
  6. Minden felhasználó elfogadja, hogy a Cég nem vállalja érte a felelősséget, vagy bárki más bármely felhasználói tartalom vagy egyéb adatokat a honlapon keresztül továbbított, ideértve a hamis, valótlan, félrevezető, pontatlan, rágalmazó, vagy illegális adatok, és az ilyen adatok károsodásának kockázata teljes mértékben a Felhasználó felelőssége. A Cég fenntartja a jogot, hogy saját költségén vállalja a kizárólagos védelmét és ellenőrzését minden olyan kérdésben, amelyre kártérítés szükséges a Felhasználó helyett, ebben az esetben a tag köteles együttműködni a Céggel, amely használja fel a rendelkezésre álló jogorvoslatokat.
  7. A Cég nem felelős az Orvosi Szervezet vagy szakemberek vagy más harmadik felek nem teljesítéséért vagy nem megfelelő teljesítéséért a Felhasználó vagy a Felhasználó által meghatározott bármely kötelezettségért. A vállalat nem vállal felelősséget a nyújtott tanácsadási szolgáltatások minőségéért. Abban az esetben, ha a Felhasználó az Orvosi szervezet, a Szakember vagy egy harmadik személy ellen indított követelést követel, a Felhasználó a megfelelő követeléseket közvetlenül a fent említett személyekhez teszi.
  8. A Rendszer Felhasználók általi használatához szükséges, hogy az internethez (személyi számítógép vagy más kommunikációs eszköz) való hozzáféréshez szükséges eszközök kapcsolódjanak az internethez. A felhasználónak felelni kell lennie annak biztosításáért, hogy az internet-hozzáférési eszköz (személyi számítógép vagy egyéb kommunikációs eszköz) az internethez csatlakozik, és hogy a szükséges eszközök rendelkezésre álljanak.
   1. A Cég nem garantálja, hogy a Rendszer megfelel a Felhasználó követelményeinek, hogy folyamatosan, gyorsan, megbízhatóan és hiba nélkül biztosítsa a rendszerhez való hozzáférést.
   2. A rendszer és annak szoftverei "Ahogyan van". A felhasználó saját felelősséggel használja a rendszert. A rendszerhez való hozzáférést biztosító hálózatokon keresztül szolgáltató, vezetékes és vezeték nélküli szolgáltatók, a Társaság kapcsolt tagjainak, beszállítóinak, ügynökeinek nem nyújt semmilyen garanciát a rendszerre vonatkozóan.
   3. A Rendszerhez hozzáférést nembiztosító a Felhasználó részére a programhiányos hibák a vis maior körülményei miatt, valamint a Szerződés szerinti kötelezettségek teljesítésének elmulasztásáért való felelősség alóli mentességek.


 14. A viták rendezésének módja
  1. A Megállapodás végrehajtásával, megszüntetésével vagy érvénytelenítésével kapcsolatban felmerülő minden vitás kérdés, nézeteltérés és követelés esetén a Felek tárgyalás útján törekednek.
  2. A Fél, amely állítással és / vagy nézeteltéréssel áll kapcsolatban, egy üzenetet küld a másik Félnek a megállapodás 16.2. Pontjában előírt módon. Az üzenetnek tartalmaznia kell a követelés lényegét és a követelést alátámasztó bizonyítékot.
  3. Az említett üzenet kézhezvételétől számított 30 munkanapon belül a fogadó fél köteles hasonló módon megválaszolni.
  4. Amennyiben az üzenetre adott válasz nem érkezik meg a küldő fél számára a megállapodás 14.3. Pontjában előírt határidőn belül, vagy ha a Felek nem jutnak megállapodásra a felmerülő követelésekről és / vagy vitákról, akkor a vitát a Cég országának hatóságok tárgyaljak meg.


 15. Az Általános Szerződési Feltételek módosítása
  1. A Cég jogosult egyoldalúan módosítani a jelen Szerződés feltételeit. A jelen Megállapodás új kiadása a Rendszerben vagy a Felhasználóhoz küldésre kerül, a c. 16.2 alatt.
  2. A Felhasználó köteles gondosan elolvasni a Megállapodás minden új kiadását. A Rendszer folyamatos használatával a Felhasználó elfogadja a Megállapodás új kiadásának feltételeit. Amennyiben a Felhasználó nem ért egyet a Megállapodás új kiadásának feltételeivel, a Felhasználónak előzetesen fel kell mondania a Megállapodást, ha értesítést küld a Cégnek, miután a felhasználó bejelentkezett és mielőtt a Felhasználó elkezdte használni a Rendszerfunkciókat.


 16. Záró rendelkezések
  1. A Felek megállapodnak abban, hogy e-mail üzeneteket használnak a művelet teljesítéséhez (módosítás, kiegészítés, megszüntetés).
  2. A felek megállapodnak abban, hogy minden értesítést, üzenetet, megállapodást, okiratot és levelezést elküldtek a szerződött Feleknek. A felhasználó elfogadja, hogy a felhasználó személyes adatait és a felhasználó fiókadatait (beleértve a rendszerben engedélyezett értesítéseket, üzeneteket stb. csak a Felhasználó által végzettnek tekinthetők.
  3. A felek regisztrált e-mail címei:
   1. A cég e-mail címe: support@schalipharma.com;
   2. Felhasználó e-mail címe: a Felhasználó által adott e-mail cím a rendszerben történő online regisztráció során.
  4. A felek kötelesek a regisztrált e-mail címekhez való hozzáféréshez szükséges teljes adatot és információt bizalmasan kezelni. Az e-mail címekre vonatkozó bizalmas információkat nem lehet harmadik fél számára nyilvánosságra hozni. A felek meghatározzák az ilyen bizalmas információk védelmére vonatkozó intézkedéseket. Ha a Felek regisztrált e-mail címét levelezésre használják, az e fél által regisztrált e-mail címre küldött és küldött valamennyi intézkedést és dokumentumot, még a bejegyzett e-mail cím jogosulatlan elérése esetén is, úgy kell tekinteni, mint amelyet a addig, amíg egy másik fél nem kapott értesítést a titkosság megsértéséről (illetéktelen hozzáférés). Ha nem érkezik értesítés az illetéktelen hozzáférésről (illetéktelen hozzáférés), akkor a küldő fél felelősséget vállal a Fél regisztrált e-mail címéről és azok következményeiről küldött adatokért.
  5. A felhasználót kötelezni kell arra, hogy titokban tartsa a fiókja adatait, ne tegye közzé, és ne továbbítsa azokat harmadik félnek. A felhasználónak meg kell határoznia a felhasználó bizalmas információinak védelmét szolgáló intézkedéseket. A Felhasználó személyes profilján keresztül küldött, feltöltött vagy feltöltött összes tevékenység és üzenet kizárólag a Felhasználó által küldöttnek tekinthető, amíg a felhasználó a Felhasználó személyes profiljának illetéktelen hozzáférése esetén nem vádolhatja a Céget a titkos adatok megsértéséről.
  6. Ha a jelen Megállapodás egy rendelkezése bármely joghatóság alatt jogellenes, érvénytelen vagy végrehajtható, akkor a jelen Megállapodás többi része továbbra is alkalmazandó.
  7. A jelen Megállapodás által nem szabályozott kérdésekben a Liechtensteini Hercegség törvényét kell alkalmazni.
  8. A Felhasználó megerősíti, hogy alaposan elolvasta a jelen Szerződés valamennyi rendelkezését, megértette és elfogadja.